Följande diagram är baserade på händelsestatistik i händelseloggen:

HändelseStatistik (last edited 2008-02-20 14:57:17 by localhost)