Bilder blir automatisk vist hvis du skriver inn en URL som peker på et bilde eller bruker et vedlegg.

WikiDagensTips (last edited 2008-02-20 14:57:24 by localhost)